ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം - ശ്രീ പുതിയഭഗവതി ക്ഷേത്രം, വള്ളിക്കടവ്

വള്ളിക്കടവ് ശ്രീ പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം 2010 ഡിസംബര്‍ 2 വ്യാഴാഴ്ച(1186 വൃശ്ചികം 16ന്) പകല്‍ 11.42 നും 12.45 നും ഇടയിലുള്ള ശുഭ മുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍ തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ എരുവേശ്ശി പുടയൂര്‍ ഹരിജയന്തന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്‍റെ മുഖ്യ കാര്‍മ്മികത്വത്തില്‍ നടന്നു.

ഡിസംബര്‍ 1 ന് പശുദാന പുണ്യാഹം, മൂലാലയത്തിലും ബാലാലയത്തിലും ശുദ്ധികര്‍മ്മങ്ങള്‍ , പ്രസാദശുദ്ധി മുതല്‍ വാസ്തുബലി വരെ, അത്താഴപൂജ എന്നീ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടത്തപ്പെട്ടു.

ഡിസംബര്‍ 2 ന് മഹാഗണപതിഹോമം, അനുജ്ഞാ കലശപൂജ, കലശാഭിഷേകം - പ്രാര്‍ത്ഥന പീഠവും ആയുധങ്ങളും ബാലാലയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കല്‍ ദാനം, മുഹൂര്‍ത്തം, ബാലാലയത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠ, കലശാഭിഷേകം, ഉച്ചപൂജ, പ്രസാദവിതരണം, കര്‍മ്മദക്ഷിണ, അന്നദാനം എന്നീ കര്‍മ്മങ്ങളും നടത്തപ്പെട്ടു.

ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം
ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം
ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം
ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം
ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം
ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം
ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം ബാലാലായ പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മം

 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക