എം.ഒ. ദാമോദരന്‍ നമ്പ്യാര്‍ (**** - ****)

രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്‌ ഇദ്ദേഹം. സോമേശ്വരി ക്ഷേത്രം, വള്ളിക്കടവ് ക്ഷേത്രം, യുവജന വായനശാല എന്നിവയുടെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക